0745 043 492
georgejugulete@yahoo.com

Doctor Gheorghe Jugulete

Medic Primar Sef de Sectie

Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

Boli Infecţioase

 • Data naşterii 28.06.1970
 • Adresa 48B, Dinogeţia, Sector 2, Bucuresti, Romania
 • Email georgejugulete@yahoo.com
 • Telefon 0745-043 492
 • Website www.drgheorghejugulete.ro
 • Naţionalitate Română
 • Experienţa profesională

2013


prezent

Medic Primar Sef de Sectie

Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

Sectia Clinica IX – Pediatrie

2011


prezent

Sef de Lucrări

Univ. de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de Medicina Dentara

Invatamant universitar si postuniversitar medical

2002


2011

Asistent Universitar

Univ. de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de Medicina Dentara

Invatamant universitar si postuniversitar medical

1999


2002

Preparator Universitar

Univ. de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de Medicina Dentara

Invatamant universitar si postuniversitar medical

 • Educaţie şi formare

2008


prezent

Medic Primar

Univ. de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de Medicină Generală

Boli Infectioase

2002


2008

Medic Specialist

Spitalul Universitar Bucureşti

Boli Infectioase

2009

Doctor în Medicină

Univ. de Medicina si Farmacie Bucuresti , Facultatea de Medicină

Boli Infecţioase

1998


2002

Medic Rezident

Univ. de Medicina si Farmacie Bucuresti , Facultatea de Medicină Dentara

Boli Infectioase

 • Informaţii suplimentare

Activitate didactică:

 • – Sef de Lucrări, Disciplina Boli Infecţioase, Departamentul III, Facultatea Medicină Dentară, U.M.F. „Carol Davila”
 • – Membru în comitetul de catedră
 • – Membru în comisia de evaluare a studenţilor
 • – Lucrari practice pentru: studenţi, medici rezidenţi şi cursuri postuniversitare
 • – Membrul în colectivul didactic al masterului cu tema: „Infecţia neonatală cu Streptococ de grup B” – titular activităţi de seminar (2011 – 2012)
 • – Membru în comisii examen pentru ocuparea posturilor didactice universitare (preparator, asistent, sef de lucrari, conferenţiar)
 • – Coordonator lucrări de licenţă – 2/an universitar
 • – Cursuri de specialitate susţinute în Academia HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase în cadrul programelor de perfecţionare medicală continuă
 • – Membru în comisia examen admitere
 • – Membru în comisia examen de rezidenţiat
 • – Membru comusia examen medic specialist, primar

Contributia ştiinţifică:

A: Articole/studii publicate: 85

 1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (ISI sau indexate in baze de date internationale specifice domeniului): 12
 • – Prim-autor: 2
 • – Co-autor: 10
 1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate din ţară recunoscute CNCSIS (B+): 64
 • – Prim-autor: 19
 • – Co-autor: 45
 1. Articole/studii publicate în alte reviste de specialitate: 9 (co-autor)

 

B: Cărţi şi capitole de cărţi de specialitate: 8 (co-autor)

 1. Curs Universitar de Boli Infectioase pentru Studentii Facultatilor de Medicina Dentara, Editura BREN, 2013, ISBN 978-606-610-050-2 (8 capitole)
 2. Curs de Boli Infecţioase pentru studentii Facultatii de Medicină Dentara, Editura Bren, Bucureşti, 2009; ISBN 978-973-648-868-9 ; (8 capitole)
 3. Bolile eruptive ale copilariei. Indrumar de diagnostic si tratament. Editura Bren, Bucuresti 2005, ISBN: 973-648-459-9; (2 capitole)
 4. Manual pentru ingrijirea copilului infectat cu HIV. Editie revizuita si adaugita, 2004

ISBN:973-0-03640-3; (4 capitole)

 1. Manual pentru ingrijirea copilului infectat cu HIV. Editura Venemonde, 2002,

ISBN: 973-85501-1-4; (4 capitole)

 1. Infectii oportuniste respiratorii la copilul HIV pozitiv (1 capitol)

Implementator: Fundatia Romanian Angel Appeal in colaborare cu M.S.

 1. Analele Institutului de Boli Infectioase „Prof.dr. Matei Bals”, Volumul I, 2002
 2. Analele Institutului de Boli Infectioase „Prof.dr. Matei Bals”, Volumul II, 2002

 

C: Studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice: 155

 1. internaţionale: 60
 • – Postere: 57
 • – Prezentări orale: 3
 1. naţionale: 95
 • – Postere: 57
 • – Prezentări orale: 38

 

D: Participări la simpozioane, conferinţe şi congrese de specialitate: 115

 • – Internaţionale: 30
 • – Naţionale: 85

 

E: Participări la cursuri postuniversitare: 28

Prestigiul profesional:

 1. Citarea în lucrări de specialitate: 12
 2. Membru în colective editoriale: 2
 • Romanian Scientific Board – Terapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology
 • Comitetul Editorial – Infecţio.ro
 1. Premii/Distincţii/Diplome: 6
 • 3 pentru lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe de specialitate
 • 3 pentru activitatea medicală desfăşurată
 1. Membru în comisii de specialitate
 • Comitet organizare Organizare ZSIBI si Antibioticoterapie
 1. Membru în Asociaţii profesionale de specialitate:
 • – Internaţionale: 3
  • – ESID – European Society for Immunodeficiencies (2011)
  • – ESPID – European Society for Paediatric Infectious Diseases (2009)
  • – IAS – International AIDS Society (2008)
 • – Naţionale: 2
  • – Colegiul Medicilor Bucureşti
  • – Societatea Română de Boli Infecţioase

Activitate de cercetare stiintifica:

2 contracte de cercetare/grant in tara obtinute pe baza de competitie in calitate de membru in echipa de cercetare:

 1. Proiect tip PNCD II: Evaluarea profilului molecular al virusului gripal privind rezistenta la antivirale si relevanta clinica a acestuia; Acronim proiect: AVRI; Contract nr: 41-003/14.09.2007; Director proiect: Dr. Viorel Alexandrescu; Coordonator proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino Bucuresti Parteneri:
  – Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr.Matei Bals”, Bucuresti
  – Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes”, Bucuresti
 2. Identificarea pattern-urilor metabolismului lipidic si glucudic prin tehnici moderne de diagnostic la copiii si adultii cu infectie HIV in terapie antiretrovirala si corelarea cu riscul cardiovascular
 • Membru în echipa de cercetare a 18 studii multicentrice naţionale ş internaţionale:
 1. The SUNSHINE Study ISN/Protocol 2819-CL-0202: A Phase 3, Multicenter, Investigator-blind, Randomized, Parallel Group Study to Investigate the Safety and Efficacy of Fidaxomicin Oral Suspension or Tablets Taken q12h, and Vancomycin Oral Liquid or Capsules Taken q6h, for 10 Days in Pediatric Subjects with Clostridium difficile-associated Diarrhea (Version 1.1) – în curs de deschidere
 2. Pneumo
 3. Studiul – J022X ST 3 02 – CLEARI Study: „Clinical efficacy and safety of J022X ST in the Prevention of Recurrent Upper-Respiratory Tract Infections (RURTI) in children with a high risk of recurrence” – in derulare
 4. Studiul P903-24: „Studiu multicentric, randomizat, cu control activ, cu caracter mascat faţă de investigator, care evaluează siguranţa, tolerabilitatea, parametrii de farmacocinetică şi eficacitatea ceftarolinei faţă de ceftriaxonă plus vancomicină la populaţia pediatrică cu pneumonie bacteriană complicată dobândită în comunitate” – in derulare
 5. Studiul P903-23: „A multicenter, Randomized, Observer-Blinded, Active –Controlled Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Efficacy and Pharmacokinetics of Ceftaroline versus Comparator in Padiatric Subjects With Acute Bacterial Skin Structure Infections” – in derulare
 6. Studiul GS-US-174-0144: „O evaluare randomizată, în regim dublu-orb a eficacităţii antivirale, a siguranţei şi a tolerabilităţii fumaratului de tenofovir disoproxil conparativ cu placebo la pacienţii pediatrici cu infecţie cronica cu virus hepatitic B
 7. Studiul SCH 503034: „A Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Boceprevir in Combination with Peginterferon alfa-2b Plus Ribavirin in Pediatric Subjects With Chronic Hepatitis C Genotype 1” – in derulare
 8. Studiul 030(B)SC09047: „Eficacitatea şi siguranţa unei formule fără alcool a benzidaminei spray 0.15% la copiii cu gât iritat. Studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo – incheiat
 9. Studiul EBV 09/01: “Studiu clinic multicentric de tip dublu-orb, controlat cu placebo, randomizat, privind utilizarea BRONCHO-VAXOM® picaturi la copii cu infecţii recurente ale tractului respirator superior (IRTS)” – Paediatric Respiratory Infections Multicentre European Study – in derulare
 10. Studiul Al 424 – 439 ST: “Evaluarea diferenţelor în progresia grosimii intima-media carotidiană la pacienţii HIV-infectaţi trataţi cu 2 regimuri HAART pe baza de IP” – un studiu prospectiv – in derulare
 11. Studiul GS-US-174-0115: “A Randomized, Double-Blind Evaluation of the Antiviral Efficacy, Safety, and Tolerability of Tenofovir Disoproxil Fumarate Versus Placebo in Adolescents with Chronic Hepatitis B Infection – in derulare
 12. Studiul BV – 2005/01 Primes: “Double-blind, placebo-controled, randomised clinical study of BRONHO-VAXON®, in children suffering from recurrent upper respiratory tract infections” – subinvestigator – incheiat
 13. Studiu TMC114HIV4044SPERANTE: “Studiu postautorizare observaţional, non-intervenţional, prospectiv, de evaluare a eficacităţii şi siguranţei Prezista în combinaţiile cu doză redusă de ritonavir şi alte medicamente antiretrovirale la pacienţii infectaţi cu HIV-1 subtipul F, experimentaţi – in derulare
 14. Studiu clinic: “Efectul administrarii de Imunoglobuline imbogatite cu IgM la debutul si in cursul sepsisuslui” – incheiat
 15. Studiu EPI – RV 110436: Studiu multicentric epidemiologic – observational, realizat la nivel de spital clinic pentru a estima povara bolii generate de gastroenterita cu rotavirusuri, la copiii cu varsta sub varsta de 5 ani in Romania- incheiat
 16. Studiul EPI-Hib: “O supraveghere populaţionala a bolii invazive date de Haemophilus Influenzae tip b – meningită – la copiii cu vârstă mai mică de 5 ani- incheiat
 17. Studiul KaleEAST II: “Studiu observaţional, Post-Marketing, Multinaţional. Multicentric, a Rezultatelor Clinice, Biologice şi Virusologice, Complianţei şi Tolerabilităţii Kaletra In Administrarea Clinică de Rutină” – incheiat
 18. Studiul Kare-AP: “Rezultatele clinice, biologice şi virusologice, complianţa şi toleranţa trecerii la un regim care conţine Kaletra la pacienţii moderat avansaţi, în practica medicală curentă: un studiu observaţional, nonintervenţional postmarketing, multicentric, multinaţional” – incheiat
 19. Studiul ProSwith PI: “Program de monitorizare a Profilului de Tolerabilitate a Inhibitorilor de Protează la Pacienţii Infectaţi cu Virusul HIV” – investigator principal – incheiat

Activitate medicală:

 • – Medic Primar Boli Infecţioase, Sef de Sectie, Sectia Clinica IX – Pediatrie, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”
 • – Membru în comisii de specialitete din Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”:
 •   Comisia pentru pregătirea profesională a medicilor rezidenţi
 •   Comisia pentru coordonare DRG
 •   Comisia de monitorizare a terapiei antimicrobiene şi farmacovigilenţei (a maedicamentului)
 •   Comisia detransfuzie şi hemovigilenţă
 •   Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti
 •   Comisia de evaluare a ofertelor de medicamente
 • – Comisia examen pentru ocuparea posturilor de medic specialist, primar
 • – Responsabil cu organizarea seviciului de garda sectiile de boli infectioase – pediatrie

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ